O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   









  PROGRAM BIEŻĄCY ...


 

PROGRAM

ROK 2021


Program na rok 2022

dostępny jest

TUTAJ (kliknij)

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2022 - od 3 września 2021,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2022 - od 3 stycznia 2022.

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

===   ===   === 

BŁOGOSŁAWIONY OJCZE FRANCISZKU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

PAŹDZIERNIK

  

Konsekrowani i posłani.
Ewangelizacja na nasze czasy
Dla osób konsekrowanych oraz liderów Szkół Nowej Ewangelizacji
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
19-21 października 2021
Od dnia zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych. Każdy dzień do owego ostatniego, w którym przyjdzie Jezus po raz drugi, jest bezcennym czasem dla głoszenia Ewangelii, którą jest On sam, i świadczenia o Nim życiem ewangelicznym. Świat pilnie potrzebuje gorliwych ewangelizatorów. Wiele areopagów pozostaje nadal pustych. Uczestnicy będą prowadzeni do samego źródła ewangelizacji – do Biblii. Sesja składa się z sześciu spotkań z ewangelizatorami, konsekrowanymi i posłanymi przez Boga, którzy w Starym i Nowym Testamencie uczą nas żarliwości i pasji w głoszeniu Słowa; przeznaczona jest dla osób konsekrowanych oraz liderów Szkół Nowej Ewangelizacji.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak
– wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja XI
25-29 października 2021
 

LISTOPAD

Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, ale się nim staje
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
5-7 listopada 2021
„Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki” (papież Franciszek). Słowa te wydają się bardzo aktualne w czasie koronawirusa, który dla jednych jest czasem odkrywania na nowo ważnych wartości duchowych, dla innych natomiast przeklinaniem Boga, że nie interweniuje, by nas ratować, i zostawia nas naszemu losowi. Jest to potwierdzenie prawdy, że nie rodzimy się chrześcijanami, ale stajemy się nimi, przeżywając do głębi także kryzysy, aż nauczymy się ufać Bogu, który jako pierwszy ufa nam; nie opuszcza nas. Jeśli już, to zostawia nam wolność; nie narzuca nam swojej miłości, po prostu chce, żebyśmy Go wybrali. Z miłości.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC
– ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
LISTA ZGŁOSZEŃ ZAMKNIĘTA

 

Bóg karzący czy łaskawy?
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
11-14 listopada 2021
Boże oblicze w Biblii jest niezmiennie piękne, święte, przeniknięte ojcowską miłością do wszystkich ludzi, choć wobec ludzkiej pychy i bezbożności przybiera także wyraz stanowczy i surowy. Gniew i surowość na Bożym obliczu są wyrazem Jego troski i miłości, łaskawości i miłosierdzia. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do odkrywania w Biblii piękna Bożego oblicza, które na różne sposoby rozbłyska swym niezmiennym blaskiem. W programie sesji: konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy Słowem ze Starego i Nowego Testamentu. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni.
PROWADZĄ: ks. Dariusz Dziadosz – wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; ks. Wojciech Węgrzyniak – wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista; s. Joanna Nowińska SM – ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, wykładowca Starego Testamentu i pism Janowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Meditatio. Jak medytować Słowo?
SZKOŁA LECTIO DIVINA
17-19 listopada 2021
Po ubiegłorocznej sesji poświęconej lectio uczestnicy będą wprowadzani w praktykę lectio divina na etapie meditatio. Jeśli lectio rozpoczynamy od pytania: „Co mówi tekst biblijny sam w sobie?”, to w meditatio następuje etap konfrontacji ze słowem Bożym, by usłyszeć, co Bóg mówi w tekście do mnie i o mnie. Sesja przeznaczona dla osób, które są na drodze lectio divina i osobiście korzystają z formacji rekolekcyjnej w programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijanina w wierze”.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Na głębinach Słowa.
„Gwałtownicy Królestwa”.
Lectio divina z Jakubem i Janem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
26-28 listopada 2021
Jakub i Jan z przydomkiem Boanerges. Przydomek zapożyczony z hebrajskiego może oznaczać: „synowie uczucia”, „synowie gniewu”. Młodzi gniewni, którzy łatwo ulegali emocjom, wpadali w gniew. „Grzmiący” są przykładem niezwykłej historii braci, którzy dali się porwać przez piękno Osoby Jezusa z Nazaretu. Syn Ojca cierpliwie ewangelizował charaktery i temperamenty synów Zebedeusza, przemieniając ich w Bożych „gwałtowników Królestwa”. Starszy z braci – Jakub – jako pierwszy z Dwunastu dojrzał do męczeństwa. Młodszy – Jan – stał się towarzyszem Piotra w odważnym świadczeniu o Jezusie pośród prześladowań, jakich zaznał pierwotny Kościół. Pójdziemy drogą lectio divina, aby odczytać duchowy sens historii biblijnych braci i uczyć się od nich więzi z Jezusem. On potrafi bogactwo naszych osobowości i temperamentów ukierunkować na zdobywanie Królestwa.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC 

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: List do Tytusa)
1-9 grudnia 2021
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja XII
13-17 grudnia 2021

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2021 – 5 stycznia 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2021

 

PROGRAM na rok 2022

STYCZEŃ

Rekolekcje Lectio Divina 
(etapy: I-IV)
8-16 stycznia 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracowników;
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Jak żyć słowem Bożym na co dzień? 
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM 
21-23 stycznia 2022 
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, 
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.  
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

 

Rozwój- zaproszenie do pełni życia
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
25-27 stycznia 2022

Bóg, stwarzając człowieka, zaprasza go do rozwoju w całym swoim życiu. Rozwój osobisty to działania, które pomnażają talenty i wyzwalają indywidualny potencjał. Podjęcie tych działań pozwala wzrastać, dążyć do realizacji marzeń, kreować nowe możliwości. Na warsztatach w perspektywie Słowa: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem ” (Mt 25, 20b) będzie mowa o odkrywaniu w sobie potencjału i wydobywaniu z siebie tego, co najlepsze; o tym, że warto podjąć próbę przekraczania siebie; o drodze do tego, jak być szczęśliwszym i bardziej sobą.

PROWADZI: ks. Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista. 

Uwaga! 

Przyjęcia na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 98 1020 2906 0000 1102 0438 6462. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 150 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 70 zł. W przypadku rezygnacji z sesji zadatek nie jest zwracany.  

możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

  styczeń / LUTY

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
29 stycznia – 6 lutego 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

     LUTY

"Moc w słabości się doskonali" 2 Kor 12, 9
Dni Pustyni z Amedeo Cencinim FdCC
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
9-11 lutego 2022

Pozostajemy często niepojednani z własnymi słabościami. Najbardziej osłabia nas nie nasza słabość, lecz fakt, że jej nie akceptujemy. Trudno nam zgodzić się na to, że jesteśmy „naczyniami glinianymi”, a jeszcze trudniej uwierzyć, że Bóg przechowuje w nich moc swojej łaski. Potrafi zamieniać nasze słabości w miejsca szczególnie płodne, życiodajne. Nie uwalnia nas od tego, co słabe, ale pomaga dojrzewać pośród słabości. Uczestnicy sesji będą prowadzeni do przemodlenia własnej słabości w powołaniu w świetle słów Pana: „Moc w słabości się doskonali”. 

PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – kanosjanin, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Dynamika stawania się uczniem Jezusa w integralnej formacji
FORMACJA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH 
23-25 lutego 2022

Towarzyszy nam przekonanie, że „ dzięki stałemu doświadczeniu bycia uczniem formacja jest procesem jednolitym i integralnym, rozpoczynającym się w seminarium i trwającym w życiu kapłańskim, jako formacja permanentna ” (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 53). To zdecydowane stwierdzenie wynikające z doświadczeń Kościoła skłania nas do podjęcia uważnej refleksji nad etapem formacji do prezbiteratu, jakim jest etap stawania się uczniem Jezusa. Podczas sesji, którą rozpoczniemy dniem skupienia, podejmiemy kluczowe kwestie związane z dojrzewaniem naszych wychowanków i naszym jako uczniów Chrystusa Pana. Sesja przeznaczona dla wychowawców seminariów diecezjalnych i zakonnych, dla osób odpowiedzialnych za formację permanentną, a także dla formatorek zakonnych na wszystkich etapach formacji.

PROWADZĄ: bp Damian Bryl – biskup kaliski, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzania Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia; ks. Piotr Kot – biblista, rektor WSD w Legnicy, przewodniczący Konferencji Rektorów WSD; ks. Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku; ks. Marek Panek – rektor WŚSD w Katowicach;
s. Anna Maria Pudełko – apostolinka, psychopedagog powołania; ks. Tomasz Trzaskawka – ojciec duchowny PWSD w Gnieźnie, przewodniczący Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji ds. Duchowieństwa KEP. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 MARZEC

Wprowadzenie w Wielki Post
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM 
1-3 marca 2022

Zapraszamy na dni zasłuchania w Słowo, aby wyciszyć się i duchowo przygotować do wejścia w czas czterdziestodniowego postu. Biblia przekonuje, że Bóg upatrzył sobie pustynię jako miejsce przemawiania Serca do serca i odnowienia przymierza miłości ze swoimi wiernymi. Czas pustyni potrwa od wtorku przed wejściem w Wielki Post, przez Środę Popielcową do czwartku po Popielcu. Przyjęcie posypania głowy popiołem w stanie serca nakarmionego Słowem może pomóc rozpocząć z większą hojnością i wielkodusznością dni postu, modlitwy i uczynków miłosierdzia.  

PROWADZI: Joachim Stencel SDS 
– duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
7-15 marca 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Obecność. Przestrzeń relacji, bliskości i tożsamości
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO 
25-27 marca 2022 

Bóg, na którego podobieństwo zostaliśmy stworzeni, jest miłością, relacją trzech Osób. Jesteśmy stworzeni do relacji. Relacje potrafią pobudzić w nas najgłębiej skrywaną siłę motywującą do życia. Zaspokajają naszą potrzebę więzi i tęsknotę za dookreśleniem własnej tożsamości. Żyje w nas potrzeba, by czuć się dla kogoś ważnym, by otwierać się w zaufaniu i być bezpieczną przystanią dla drugiego. W takich warunkach uczymy się, kim naprawdę jesteśmy. W tajemniczy sposób spełniamy się w relacjach przez obecność. W klimacie życzliwej obecności rozpraszają się nasze lęki i możemy wzrastać. Uczestnicy sesji będą zaproszeni do refleksji nad rolą obecności w relacji z Bogiem, w ludzkich relacjach i rozwoju osobistym. 

PROWADZĄ: Beata Zarzycka – albertynka, psycholog, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii KUL; Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

KWIECIEŃ  

"Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach" Łk 22, 28
Próba, pokusa, cierpienie i śmierć - doświadczenie Jezusa Chrystusa i nasze
SZKOŁA BIBLIJNA
1-3 kwietnia 2022

Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął słabości naszej ludzkiej natury aż po śmierć, z wyjątkiem grzechu. Podczas tej sesji spróbujemy przyjrzeć się, jak Jezus przeżywał przeciwności i jak przykład Jego życia uzdalnia nas do przyjmowania trudności.

PROWADZI: s. Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza – wykładowca Pisma Świętego na Akademii Katolickiej w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina. 
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
8-10 kwietnia 2022
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację Ojca Miłosiernego uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS – dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

  kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
Lectio divina ze św. Piotrem w Ewangeliach)
25 kwietnia – 3 maja 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 MAJ

"Pierwsze jest: Słuchaj..." Mk 12, 29
Lectio divina na otwarcie Domu Słowa
SZKOŁA BIBLIJNA 
6-9 maja 2022

U początku wiary, powołania, misji jest słuchanie Słowa. Jakie słuchanie Słowa, takie życie i ewangelizacja. Kościół od pierwszych dni swego istnienia praktykuje lectio divina. Droga Bożego czytania rozpoczyna się od czytania Słowa i przez medytację i modlitwę serca prowadzi do kontemplacji. Krakowskie CFD strzeże wielowiekowej tradycji lectio divina, ponieważ widzi w niej nadzieję na nową jakość życia, na nową duchową wiosnę Kościoła. Otwarcie nowo wybudowanej części Domu Słowa poprzedzi poświęcenie i rekolekcje „nowego otwarcia” w misji CFD. 

PROWADZI: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista. 

POŚWIĘCENIE DOMU SŁOWA: Milton Zonta SDS – przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela; Józef Figiel SDS – przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów 

możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Nasza tożsamość: zrośnięci z Chrystusem
SZKOŁA WIARY
13-15 maja 2022

Od dnia chrztu jesteśmy tożsami z Chrystusem; jesteśmy z Nim zrośnięci (por. Rz 6, 5). Ojciec wyznaje w naszej duszy: „Tyś jest moje dziecko umiłowane, w tobie mam upodobanie”, zaś Duch Ojca, który zanurzył nas w Chrystusie, modli się w nas i wzdycha: „Abba, Ojcze”. Podczas dni pustyni uczestnicy będą zaproszeni do ponownego przeżycia chrztu świętego przez zanurzenie w tajemnicy Słowa, zgłębianie znaków sakramentalnych oraz z pomocą sztuki sakralnej. 

PROWADZI: Marko Ivan Rupnik SJ – dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV i Pogłębienie: Historia przebaczonej krzywdy; Lectio divina z Józefem Egipskim)
20 - 28 maja 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV] i współpracownicy
oraz Joachim Stencel SDS [Pogł.]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

CZERWIEC 

Szukaj zażyłości ze świętymi!
SZKOŁA DUCHOWOŚCI BŁ. FRANCISZKA JORDANA
3-5 czerwca 2022

Mamy „dokoła siebie mnóstwo świadków” (Hbr 12, 1). Są oni dla nas przykładem, a nawet, jak mówił św. Grzegorz Wielki, viva lectio. Wspierają nas, abyśmy nie zatrzymali się w drodze do celu. Błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan pobudzał siebie i zachęca nas, byśmy codzienność przeżywali razem z przyjaciółmi Boga nie tylko kanonizowanymi czy beatyfikowanymi przez Kościół, ale i tymi „z sąsiedztwa”, na których uwrażliwia nas papież Franciszek (por. Gaudete et exsultate, 6-7). 

PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS – duszpasterz domu rekolekcyjnego w Międzywodziu, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
18-26 czerwca 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021

 czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
30 czerwca - 8 lipca 2022
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2021
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl