O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – I Niedziela Adwentu – 1 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

I Niedziela Adwentu (rok A)
1 grudnia 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!”

(Iz 2, 1-5 – pierwsze czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Prorok Izajasz ukazuje nam Jerozolimę i Świątynię jako punkt odniesienia dla licznych narodów. Tam, w Jerozolimie i w świątyni mają spotykać się z Bogiem, uczyć się Jego praw, zgłębiać Jego słowo. To wszystko ma rodzić nową jakość ich codziennego życia, wzajemnych relacji i odniesień, właściwego wyboru codziennych dróg życia zgodnych z wolą Bożą. Ma pomóc im narzędzia wojenne zamienić na rolnicze.

Dla nas takim punktem odniesienia są nasze świątynie, szczególnie te parafialne. To w nich, przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, gromadzimy się przy Panu Bogu. Karmimy się Jego słowem. To tam, do Pana przynosimy nasze życie, któremu często daleko do doskonałości, aby On pomógł je nam na nowo poukładać, wyprostować, odnowić. Tam, cierpliwie uczy On nas dróg swoich, choć my i tak często gubimy właściwą drogę, błądzimy, bo przecież lepiej wiemy którędy dojść do nieba. Tam, studzi On emocje a kiedy ochłoniemy, pomaga nam ręce wyciągnąć do zgody, wzajemnej współpracy a nie do dzikiej rywalizacji czy walki, pomaga nam słowa o pokoju zamienić na konkretne pokojowe działania, z drogi konfrontacji wkroczyć na drogę owocnej współpracy.

Czy jestem wśród tych, którzy w niedzielę gromadzą się w świątyni przy Panu na modlitwie? Czy te spotkania nadają nową jakość mojemu życiu, moim relacjom z bliźnimi? Czy wiernie i z zapałem uczę się dróg Pana? Czy te drogi mam umieszczone w GPS-ie mojego serca? Czy regularnie karmię się słowem Pana? Czy raduję się widząc jak przy Panu zmieniają się moi bracia i moje siostry w wierze, także nasze codzienne wzajemne relacje i odniesienia? Czy dzięki spotkaniom w domu Pana jestem coraz bardziej człowiekiem pokoju?

Pomodlę się o owocne każde spotkanie Pana z Jego ludem w świątyniach mojej ojczyzny, także za moje spotkania z Nim. Podziękuję Panu, że tak cierpliwie uczy mnie swoich dróg, umacnia na nich moje kroki.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem…
(Ps 122, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Idźmy z radością na spotkanie Pana!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl