O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXIII Niedziela Zwykła (C) &# ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXIII Niedziela Zwykła (rok C)
8 września 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: ‘Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć’. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem»”.

(Łk 14, 25-33 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

W telewizji często możemy oglądać programy, gdzie ich uczestnicy rywalizują ze sobą o zwycięstwo, a dokonuje się to na zasadzie selekcji. Każda kolejna konkurencja stawia pewne wymagania. Ten, kto im nie sprosta, po prostu odpada z dalszej rywalizacji. Wygrywa ten czy też ci, którzy sprostają wszystkim wymaganiom od pierwszego do ostatniego zadania. Wydaje się, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wykorzystuje zasady selekcji. On określa jasne wymagania wobec tych, którzy decydują się pójść za Nim, którzy pragną być jego prawdziwymi uczniami. Ten, który tych zasad nie zaakceptuje, nie będzie ich realizował, odpada czyli nie może być uczniem Pana Jezusa. Nie wiemy ilu po usłyszeniu słów Pana Jezusa od razu zrezygnowało z bycia Jego uczniem, przestało za Nim chodzić, ilu to uczyniło po jakimś czasie, kiedy sobie uświadomili, że nie zamierzają się tak do końca stosować do wymagań Pana Jezusa, a ilu ostatecznie te wymagania podjęło. W programach o charakterze selekcyjnym się odpada i koniec. Odpadnięcie w ramach selekcji, której dokonuje Pan Jezus nie zamyka drogi powrotu i stania się autentycznym Jego uczniem. On zawsze daje szansę.

Czy są mi znane wymagania, które Pan Jezus stawia wobec tych, którzy pragną być Jego prawdziwymi uczniami? Czy je akceptuję, także to mówiące o wyrzeczeniu się wszystkiego, aby pójść za Jezusem? Czy w życiu nimi się kieruję, podążając za Jezusem, służąc Mu? Czy nie próbuję tych wymagań „rozmiękczać”, osłabiać moc ich trudności, obejść je? Czy nie usiłuję uciekać się do szantażu wobec Pana: „Tak. Jestem gotowy pójść za Tobą, ale pod warunkiem, że zmniejszysz wymagania, z niektórych zrezygnujesz, przyjmiesz do nich moje poprawki”. Czy pragnę być uczniem Pana, czy tylko udaję, że chcę? Sam domagam się, aby ludzie byli autentyczni, prawdziwi, a produkty, które kupuję, nie podrabiane. Czy Pan Jezus nie ma prawa domagać się tego od swego ucznia, ode mnie?

Pomodlę się za wszystkich kroczących za Panem o dar wytrwałości i pełnej wolności serca, o podjęcie każdego z wymagań stawianych przez Zbawiciela.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!…
(Ps 90, 12-13)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach i sesjach formacyjnych!

 

Polecamy!

  Okładka etui na kasety

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl