O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XIX Niedziela Zwykła (C) R ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XIX Niedziela Zwykła (rok C)
11 sierpnia 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą»”.

(Łk 12, 32-48 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Z Ewangelii przewidzianej na XIX niedzielę zwykłą na rok C wynika, że czuwać nie oznacza bezczynnie wsłuchiwać się, czy nie słychać kroków nadchodzącego Pana i Jego pukania do drzwi. Czuwać to rzetelnie wykonywać zadania, obowiązki sobie powierzone a szczególnie te, które wymagają troski o innych ludzi. Pan ma nas zastać nie tyle z uchem przyłożonym do drzwi, ile krzątających się przy wykonywaniu codziennych zadań. Owszem ważny jest dobry słuch, ale jeszcze ważniejsze dobre serce, zatroskane o innych. Gdyby się okazało, że ktoś stracił słuch i nie miał szans usłyszeć Pana jak puka do drzwi, ważne, aby jego serce było dobre a on zajęty służbą wobec braci i sióstr. Takiego ominie mała czy wielka chłosta a nie ominie nagroda z rąk samego Pana.

Czy znam swoje obowiązki, zadania i rzetelnie je wykonuje, wypełniam, szczególnie te, które dotyczą posługi wobec moich bliźnich? Czy to jest moja odpowiedź na wezwanie do czuwania na powtórne przyjście Pana Jezusa? A może oddaję się bezczynności, co najwyżej nasłuchuję jakiś sensacyjnych informacji na temat końca świata? Te, które usłyszałem się nie sprawdziły? Czy nie czekam na następne terminy a nie czekam na przyjście Pana Jezusa? A może nie tyle jestem bezczynnym ile zajęty sobą, swoimi sprawami, przyjemnościami i do tego czynię to kosztem dobra moich braci i sióstr? Czy dbam nie tylko o dobry słuch, ale też o dobre serce? Czy zależy mi tylko na ludzkich pochwałach, nagrodach z ludzkich rąk? O pochwale z ust Pana i nagrodzie z Jego rąk już zapomniałem?

Poproszę na modlitwie o dar aktywnego, twórczego oczekiwania na powrót Pana Jezusa. Nie chcę czekać bojąc się, ale kochając, służąc braciom i siostrom. Będę prosił o dobry słuch, ale też i o dobre serce.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie…
(Ps 33, 20. 22)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Wszystkim życzę udanego, wakacyjnego odpoczynku! Pamiętajcie! Udany odpoczynek, tak jak udane życie czy praca, może być tylko z Bogiem w sercu.

ks. Ryszard SDS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach i sesjach formacyjnych!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl