O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – II Niedziela Zwykła – 2 ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

II Niedziela Zwykła (rok C)
20 stycznia 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą!" I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!" Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni”.

(J 2, 1-12 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Z Ewangelii dzisiejszej niedzieli dowiadujemy się o zaproszeniu Jezusa i Jego uczniów na wesele w Kanie Galilejskiej. Nie wiemy, co spowodowało, że państwo młodzi zaprosili Jezusa, ale wiemy, że miało to dla nich pozytywne skutki. W życiu ludzie też zapraszają Jezusa do siebie z racji różnych wydarzeń religijnych. Wielu wypadkach zdaje się, że jest On dla nich takim bardzo ważnym, wręcz honorowym Gościem. Niestety, kiedy uroczystości się kończą, bardzo często ich dom i życie opuszczają goście a wraz z nimi także Jezus. Nie próbują Go zatrzymać, zaproponować Mu przejścia z roli gościa do roli domownika, stałego zameldowania. Tak porostu zamykają drzwi, serce i żyją na własną rękę, o własnych, ograniczonych siłach. Nawet kiedy im czegoś ważnego w życiu zabraknie, nie wzywają Jezusa na pomoc. Próbują sobie sami z tym brakiem poradzić. Najczęściej bezskutecznie.

Czy zaprosiłem Jezusa do swego życia? Czy poprosiłem Go, aby już w nim pozostał na stałe? Czy owszem, zapraszam Jezusa do siebie, ale tylko z racji jakiś wydarzeń, tak przy okazji, tak na chwilę, na kilka godzin? Czy kiedy one się kończą, daję do zrozumienia zaproszonym gościom, w tym Jezusowi, że czas opuścić mój dom, moje życie? Czy kiedy zaproszony Jezus zyskał w moim życiu status domownika, to o tym pamiętam? Czy liczę się z Jego zdaniem, szanuję Jego prawa, współpracuję z Nim na co dzień? Czy proszę Go o pomoc, kiedy odkrywam małe czy też duże, życiowe braki? Czy w moim życiu, domu jest także godne miejsce dla Matki Jezusa, Maryi?

Pomodlę się za tych, którzy Jezusa zapraszają do siebie sporadycznie, okazjonalnie, aby zaprosili Zbawiciela z perspektywą zatrzymania Go u siebie na stałe. Pomodlę się też o dobre i obfitego owoce Światowych Dni Młodych w Panamie.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie...
(Ps 96, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pośród narodów głoście chwałę Pana!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Polecamy nagrania i książki

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl