2019-II-Zgłoszenia na Ćwiczenia Ignacjańskie – drugie półrocze

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w Ćwiczeniach Ignacjańskich
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól.
W razie pytań prosimy o kontakt.


Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".


Pozostała część formularza będą pojawiały się stopniowo.


adres poczty elektronicznej (E-mail)

Sprawdź poprawność adresu email.
Po skutecznym wysłaniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email.
Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem otrzymania przez nas zgłoszenia.
Druga będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.

Numer telefonu kontaktowego

tylko cyfry,np. 694448170 lub 0048122692397
bez spacji i myślników


Jeżeli Polska, to nie potrzeba nic zmieniać

Nazwa ulicy, osiedla, itp. nr domu / mieszkania
W przypadku adresów spoza Polski, cały adres należy wpisać w tym polu

Miejscowość

Wybierz rok urodzenia. Jeżeli na tej liście nie ma Twojego roku urodzenia, to nie ukończyłeś 18 roku życia.

należy zaznaczyć jedną z opcji

Pytania dotyczące rekolekcji

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Przykład wypełnienia formularza o odprawionych rekolekcjach:
Rodzaj rekolekcji, rok, miejsce
np.:
Ćwiczenia ignacjańskie, Tydzień 1, grudzień 2003 r, CFD Salwatorianie - Kraków; itd.

Poniżej prosimy o krótki i zwięzły opis swojej rodziny oraz sytuacji osobistej uwzględniając stan wiary, modlitwy, aktualnych pragnień, obaw i lęków. Poniżej pytania, które mogą pomóc w rozeznaniu:


Zawartość kwestionariusza jest wstępną pomocą w rozeznaniu uczestnictwa w rekolekcjach i przydzielenia odpowiedniego kierownika duchowego. Z przesłanych informacji korzysta wyłącznie zarząd Centrum Formacji Duchowej oraz przydzielony kierownik duchowy.

Wyrażenie zgody należy potwierdzić wpsisując swoje imię i nazwiskoZbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.

To pole ma pomóc w zabezpieczeniu przed użyciem formularza niezgodnie z jego przeznaczeniem