2019-II-Zgłoszenia na Rekolekcje lectio divina, drugie półrocze

Niniejszy formularz umożliwia zgłoszenie udziału w Rekolekcjach lectio divina
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
Prosimy o uważne wypełnienie poszczególnych pól.
Kolejne części formularza
będą pojawiały się stopniowo w trakcie wypełniania.
W razie pytań prosimy o kontakt.

Rekolekcje odprawiamy przechodząc kolejno
przez cztery etapy.
Etap „Pogłębienie” można odprawić
po odprawieniu czterech etapów.

Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".

Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".
W tym terminie nie ma 4 Etapu

Należy zaznaczyć etap rekolekcji zgodnie z rytmem swojej drogi duchowej.
Wszelkie uwagi można umieścić w dolnej części formularza w polu "Uwagi".
W tym terminie nie ma 3 Etapu


Należy kliknąc na napisie i wybrać z rozwiniętej listy.
Jeżeli w dole listy pojawi się trójkątna strzałka oznacza to,
że lista ma więcej pozycji do przewinięcia.


Pozostała część formularza będą pojawiały się stopniowo.

Imię, którym się posługuję, np. imię zakonne


adres poczty elektronicznej (E-mail)

Sprawdź poprawność adresu email.
Po skutecznym wysłaniu zgłoszenia otrzymasz dwie wiadomości email.
Pierwsza, generowana automatycznie, jest tylko potwierdzeniem otrzymania przez nas zgłoszenia.
Druga będzie odpowiedzią co do przyjęcia na spotkanie.

Numer telefonu kontaktowego

dozwolone są tylko cyfry,np. 0048122692397, lub 694448170
bez spacji i myślników


Jeżeli Polska, to nie potrzeba nic zmieniać

W przypadku adresów spoza Polski, cały adres należy wpisać w polu Adres

kod pocztowy (nie należy używać spacji)

Miejscowość

W tym polu można wpisać aktualnie pełnioną funkcję lub wykonywany zawód

Wybierz rok urodzenia. Jeżeli na tej liście nie ma Twojego roku urodzenia, to nie ukończyłeś 18 roku życia.

należy zaznaczyć jedną z opcji

Pytania dotyczące rekolekcji

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Prosmy udzielić odpowiedzi zwięźle, ale nie zdawkowo.

Przykład wypełnienia formularza o odprawionych rekolekcjach:
Rodzaj rekolekcji, rok, miejsce
np.:
Rekolekcje lectio divina, Etap 1, grudzień 2003 r, CFD Salwatorianie - Kraków; itd.

Poniżej prosimy o krótki i zwięzły opis swojej rodziny oraz sytuacji osobistej uwzględniając stan wiary, modlitwy, aktualnych pragnień, obaw i lęków. Poniżej pytania, które mogą pomóc w rozeznaniu:


Zawartość kwestionariusza jest wstępną pomocą w rozeznaniu uczestnictwa w rekolekcjach i przydzielenia odpowiedniego kierownika duchowego. Z przesłanych informacji korzysta wyłącznie zarząd Centrum Formacji Duchowej oraz przydzielony kierownik duchowy.

Wyrażenie zgody należy potwierdzić wpsisując swoje imię i nazwiskoZbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym przypadku nie są przekazywane poza Centrum Formacji Duchowej.

To pole ma pomóc w zabezpieczeniu przed użyciem formularza niezgodnie z jego przeznaczeniem