O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Szkoła Wychowawców WSD
Pan ma moc nas przeprowadzić. Wołajmy do Niego! - bp Damian Bryl
Kraków, 5 marca 2020: nagranie i tekst homilii bpa Damiana Bryla wygłoszonej w czasie sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?” (3-5 marca 2020).

Miłosierdzie to dostrzeżenie dobra ukrytego… - bp Piotr Turzyński
Kraków, 9 marca 2020: nagranie i tekst homilii bpa Piotra Turzyńskiego wygłoszonej w czasie IV sesji Szkoły Wychowawców WSD 2019-2021 [poniedziałek 2. tygodnia Wlk. Postu].

Szkoła Wychowawców WSD 2019-2021 - sesja V
W czasie sesji „Wychowanie do wolności i posłuszeństwa” – 9-11 marca 2020 – wykłady prowadzili: bp Piotr Turzyński, Józef Augustyn SJ.

Prymas Polski: Formacja – jak towarzyszyć?
„W całym towarzyszeniu i rozeznawaniu uwaga powinna być skupiona na więzi młodego człowieka z Osobą Jezusa” - mówił abp Wojciech Polak do wychowawców seminaryjnych uczestniczących w sesji formacyjnej w Krakowie [www.prymaspolski.pl].

Homilia abpa Wojciecha Polaka w czasie sesji formacyjno-modlitewnej „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?”
„Uwaga skupiona na więzi… z Osobą Jezusa” – homilia abpa Wojciecha Polaka w drugim dniu sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?” (3-5 marca 2020).

Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? 3-5 marca 2020 - info
W dniach 3-5 marca 2020 r. odbyła się sesja formacyjno-modlitewna dla rektorów, ojców duchownych i innych wychowawców seminaryjnych. W części spotkania uczestniczyli abp Wojciech Polak, prymas Polski, i bp Damian Bryl z Komisji ds. Duchowieństwa KEP.

Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? (MP3) - Amedeo Cencini FdCC, Krzysztof Wons SDS
Najważniejszym celem formacji do kapłaństwa jest, aby prowadziła do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Do­brego Pasterza. Dlatego konieczna jest praca nad wewnętrznymi me­cha­nizmami wychowanka, także nad tymi, których nie jest świa­do­my, za­równo na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, prag­nień, namiętności. Chodzi bowiem o wychowanie integralne, które do­cie­rać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej oso­bowości, (...).

Z taką intensywnością i naturalnością, że…
Kraków, 3 marca 2020: nagranie i tekst homilii, którą Amedeo Cencini FdCC wygłosił w czasie sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?” (3-5 marca 2020).

Rekolekcje Lectio Divina 8-16 stycznia 2020 - homilie cz. 2
2020-01-13 - [nagranie i tekst homilii - Piotr Szyrszeń SDS].
2020-01-14 - [nagranie homilii - Michał Deja OFMCap].
2020-01-15 - [nagranie homilii - Damian Stachowiak CR].
2020-01-16 - [nagranie i tekst homilii - Krzysztof Wons SDS].

Rekolekcje Lectio Divina 8-16 stycznia 2020 - homilie cz. 1
2020-01-08 - [nagranie i tekst homilii - Piotr Szyrszeń SDS].
2020-01-09 - [nagranie homilii - Joachim Stencel SDS].
2020-01-10 - [nagranie homilii - Piotr Stawarz SDS].
2020-01-12 - [nagranie homilii - Ryszard Stankiewicz SDS].

Pastores 85 (4) 2019 - Towarzyszenie duchowe dla każdego?
W czwartym i ostatnim w 2019 roku numerze kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej „Pastores” ukazał się tekst Krzysztofa Wonsa SDS „Prowadzeni przez Ducha”.

Szkoła Wychowawców WSD 2019-2021 - sesja III
W czasie sesji „Dojrzałe przeżywanie uczuć”– 16-20 grudnia 2019 – wykłady prowadzą: Bogusław Szpakowski SAC, Józef Augustyn SJ i Beata Zarzycka ZSAPU.

Rekolekcje Lectio Divina 9-17 października 2019 – info
Informacja ukazał się w salwatoriańskim biuletynie „Informationes” z grudnia 2019 roku:
Międzynarodowa Szkoła Formatorów Salwatoriańskich - 3. sesja [info-PL]
International School of Salvatorian Formators - 3rd session [info-EN]
Escuela Internacional de Formadores Salvatorianos - 3a sesión [info-ES]

Rekolekcje Lectio Divina 9-17 X 2019 (EN, ES, IT) - nagrania homilii
Nagrania homilii wygłoszonych w czasie rekolekcji, odsyłacze do tekstów i tłumaczeń.

Zbliżać się do Słowa z sercem uległym i... – Piotr Szyrszeń SDS
2019-10-17 - Acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante [ES].
2019-10-17 - To approach the Word with a docile and prayerful heart [EN].
2019-10-17 - Avvicinarsi alla Parola con cuore docile e orante [IT].

[1] [2] [3]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl