O CFD ARCHIWUM PROGRAM Dziedziniec Mistrzów Duchowych DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2016

 

===   ===   === 

>> spotkania w II półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

>>> spotkania w I półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

===   ===   === 

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

===   ===   === 

STYCZEŃ

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2015 - 5 stycznia 2016 - info i homilie >>>.

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2016 - info i homilie >>>.

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
22-24 stycznia 2016 - info >>>.

===   ===   ===

 Miłosierni jak Ojciec
Rekolekcje dla księży i sióstr zakonnych
27-29 stycznia 2016 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

LUTY

Ćwiczenia Ignacjańskie
1-9 lutego 2016 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Jezu, miej litość dla mnie, grzesznika!
Lectio divina do Męki Pańskiej według św. Łukasza

SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
19-21 lutego 2016

Modląc się Męką Pańską według św. Łukasza chcemy kontemplować Jezusa w drodze do tych, którzy są świątynią Boga; Jezusa szukającego nas jak Piotra - wzrokiem miłości, jak Heroda - milczącą obecnością, jak kobiety płaczące - napomnieniem, jak prześladowców - modlitwą o przebaczenie, by i nam, jak dobremu łotrowi powiedzieć: „dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43).
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

===   ===   ===

luty / MARZEC

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
24 lutego - 3 marca 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja V)
7-11 marca 2016

===   ===   ===

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
18-20 marca 2016

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym i kontemplację Miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca

===   ===   ===

marzec /KWIECIEŃ

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów

29 marca - 2 kwietnia 2016

===   ===   ===

Między psychiczną równowagą a duchową dojrzałością.
Rozeznawanie w świetle drogi uczniów do Emaus

SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
8-10 kwietnia 2016

Sesja podejmuje refleksje nad regułami o rozeznawaniu duchów drugiego tygodnia Ćwiczeń Duchownych. Reguły te służą pomocą w rozeznawaniu działania duchów, gdy osoba jest kuszona nie w sposób jawny, ale ukryty, „pod pozorem dobra”. Posiadanie odpowiedniej dojrzałości osobowej jest warunkiem właściwego rozeznawania duchowego.
PROWADZI: Krzysztof Dyrek SJ - kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta.

===   ===   ===

Dom na skale
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
15-17 kwietnia 2016

Pragnienie trwałego domu wypisane jest w ludzkim sercu. Żyje w nas ostateczna tęsknota za domem Ojca. Jezus zapewnia: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie”. Domy, które budujemy na ziemi są przedsmakiem przyszłego zamieszkania w domu Ojca. Czego nie powinno zabraknąć w projekcie domu, by chciało się w nim mieszkać? Co jest jego rzeczywistym fundamentem? O co należy zadbać w trakcie budowy i czego się strzec? Sesja o solidnym budowaniu domu w świetle Słowa.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

===   ===   ===

Jezus i kobieta
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
19-21 kwietnia 2016

Sesja warsztatowa przeznaczona DLA SIÓSTR ZAKONNYCH, które przez wchodzenie w role różnych kobiet znanych z Ewangelii, będą mogły odkrywać bogactwo relacji: Jezus i kobieta.
PROWADZĄ ks. Tomasz Knop - wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, bibliodramatysta; Krystyna Sztuka - psycholog, terapeuta, bibliodramatystka; Małgorzata Zasępa - wykładowca medycyny pastoralnej i psychologii pastoralnej, psychodramatystka, bibliodramatystka.
UWAGA! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów - zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

===   ===   ===

kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: Znaki Jezusa w Ewangelii św. Jana)
25 kwietnia - 3 maja 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja VI)
9-13 maja 2016

===   ===   ===

Jak prowadzić życie duchowe?
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
20-22 maja 2016

Życie duchowe w codziennej praktyce: chcemy pytać, jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu, który „wydobywa” dla nas z Pisma słowa Boże. Jak na co dzień żyć Eucharystią? Jak rozeznawać swoje miejsce w Kościele i społeczeństwie? Jak stawać się apostołami? Jak brać wzór ze świętych otwierając się na uświęcające Boże działanie? Odpowiedzi szukamy również sięgając po „Dziennik duchowy” sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek.
PROWADZĄ Józef Tarnówka SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca filozofii, tłumacz „Dziennika duchowego” O. Jordana; Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

===   ===   ===

maj / CZERWIEC

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
24 maja - 1 czerwca 2016

===   ===   ===

Perspektywa nowej ziemi. Księga Jozuego
SZKOŁA BIBLIJNA
3-5 czerwca 2016

Bóg jest niezmiennie wierny złożonym obietnicom. Prowadzi konsekwentnie swój lud do ziemi obiecanej niezależnie od przeszkód, które napotyka. Żywa wiara w wierność Boga, sprawia że niełatwa codzienność staje się pełna nadziei. Historia ludu z Księgi Jozuego jest jedynie etapem spełniania się największej obietnicy, w której uczestniczymy wszyscy. Dopełni się na końcu czasów, gdy Bóg historii, odpowiadając na naszą wierność, raz na zawsze wprowadzi nas do „nowej ziemi”.
PROWADZI: ks. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW w Warszawie.

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
20-28 czerwca 2016

===   ===   ===

czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
Lectio divina z Umiłowanym uczniem. Ewangelia św. Jana)
30 czerwca - 8 lipca 2016

===   ===   ===

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I, II, IV i Pogłębienie: Lectio divina do Księgi Rut)
5-13 sierpnia 2016

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
17-25 sierpnia 2016

===   ===   ===

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
1-9 września 2016


===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja VII)
12-16 września 2016

===   ===   ===

Rekolekcje dla salwatorianów
19-23 września 2016

===   ===   ===

Jezus i Jego uczeń
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
23-25 września 2016

Sesja warsztatowa przeznaczona DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH, którzy przez wchodzenie w role różnych postaci ewangelicznych, będą mogli odkrywać bogactwo relacji: Jezus i Jego uczeń.
PROWADZĄ ks. Tomasz Knop - wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, bibliodramatysta; Krystyna Sztuka - psycholog, terapeuta, bibliodramatystka; Małgorzata Zasępa - wykładowca medycyny pastoralnej i psychologii pastoralnej, psychodramatystka, bibliodramatystka.
UWAGA! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów - zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

===   ===   ===

wrzesień / PAŹDZIERNIK

Księga Hioba - Księga nadziei
SZKOŁA BIBLIJNA
30 września - 2 października 2016

Księga Hioba mówi o Bogu, który ma nadzieję, że człowiek nie zwątpi w Niego w sytuacji ekstremalnego cierpienia i ogołocenia. Mówi także o człowieku, który ogołocony ze wszystkiego, nie traci nadziei, że Bóg jest dobry, że nie zapomniał o nim i wyprowadzi go z dołu zagłady; nie traci nadziei także wtedy, gdy Bóg nie odpowiada na jego pytania. Człowiek stoi przed wyborem: zgodzić się na Boga, który jest tajemnicą, albo zbuntować się i zwątpić w Niego.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości.
możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca

===   ===   ===

Bliskość, która leczy
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
7-9 października 2016

Bliskość to właściwość relacji „ja” z innym „ty”, a także boskim „Ty”. Wszyscy jej pragniemy, gdyż jest podstawową potrzebą ludzką. Bywa jednak nie doceniana, zaniedbywana, a nawet porzucana. Bez niej nasze serca stają się zimne, skurczone i cierpimy z powodu osamotnienia. Bliskość jest jak rozgrzewający pokarm i lekarstwo przynoszące zdrowie dla naszych serc. Wzrasta, gdy ją dostrzeżemy i troskliwie pielęgnujemy. Można się jej uczyć. W trakcie sesji będziemy uważnie poszukiwać tego, co pomoże nam świadomie budować wzajemne relacje, aby doświadczać bliskości z drugim człowiekiem i Bogiem.
PROWADZI: Bogusław Szpakowski SAC - kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
12-20 października 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja VIII)
24-28 października 2016

===   ===   ===

LISTOPAD

Kryzys - godzina Boga
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
4-6 listopada 2016

Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń. Jeśli w nią wejdzie doświadczy godziny Boga!
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator.

===   ===   ===

Dni Duchowości Biblijnej:
Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos

SZKOŁA BIBLIJNA
10-13 listopada 2016

Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego - bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strzegą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrzebujemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. W klimacie tradycji lectio divina, w atmosferze ciszy i medytacji podjęta zostanie duchowa lektura Księgi Jeremiasza i Księgi Amosa.
PROWADZĄ: bp Piotr Turzyński - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, wykładowca patrystyki, kierownik duchowy i rekolekcjonista; Bruna Costacurta - ceniony wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorem publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej; ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.

===   ===   ===

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych

SZKOŁA LECTIO DIVINA
16-18 listopada 2016

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: bp Grzegorz Ryś i duszpasterze Centrum Formacji Duchowej.

===   ===   ===

Cała piękna. Lectio divina z Maryją
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
25-27 listopada 2016

Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo. Podczas sesji zostanie zaproponowana w świetle Ewangelii droga zażyłej relacji ze Słowem, którą podążała Maryja.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca

===   ===   ===

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Ten, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie.
Lectio divina do wybranych tekstów z Ewangelii)
1-9 grudnia 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja IX)
12-16 grudnia 2016

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2016 - 5 stycznia 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE