O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2016

 

 

===   ===   === 

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

>> spotkania w I półroczu
2016 roku - archiwum <<<
.

>> spotkania w II półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

>>> spotkania w I półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2016 - info >>>.
- homilie cz. I >>>. - homilie cz. II  >>>.


Zeszyty Formacji Duchowej
lato * 72/ 2016
Zranienia miejscem dojrzewania
Amedeo Cencini FdCC

===   ===   ===

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
5-13 sierpnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===


„Umiłowamy”
Rekolekcje lectio divina
z umiłowanym uczniem

Krzysztof Wons SDS

Ćwiczenia Ignacjańskie
17-25 sierpnia 2016 - info >>>.
- homilie cz. I >>>. - homilie cz. II  >>>.

===   ===   ===

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 września 2016 - info >>>.


„Жити Божим словом щодня”
Krzysztof Wons SDS

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
inauguracja II roku zajęć i sesja VII
12-16 września 2016 - zapowiedź >>>.
- info >>>. - homilia bpa Grzegorza Rysia >>>

===   ===   ===

Rekolekcje dla salwatorianów
19-23 września  2016

===   ===   ===

Jezus i Jego uczeń (bibliodrama)
23-25 września 2016 - info >>>.

===   ===   ===

wrzesień / PAŹDZIERNIK

 Księga Hioba - Księga nadziei
30 września - 2 października 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

 

===   ===   ===


Zeszyty Formacji Duchowej
jesień * 73/ 2016
Bliskość, która leczy
Bogusław Szpakowski SAC

 Bliskość, która leczy
7-9 października 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.


zapraszają: J. Zelnik, A. Szustak OP, D. Kowalski, bp G. Ryś, D. Figurska,
ks. W. Chrostowski, bp E. Dajczak, ks. P. Pawlukiewicz i K. Wons SDS.
Ewangelizuj razem z nami, czyli „Podaj dalej” zwiastuna NJŻ.

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
12-20 października  2016
- info >>>. - homilie cz. I >>>. - homilie cz. II >>>.


„Повірити Ісусові.
Реколекції зі святим Марком”

Krzysztof Wons SDS

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja VIII
24-28 października 2016

===   ===   ===

LISTOPAD

 Kryzys - godzina Boga
4-6 listopada 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

 Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos
XIII Dni Duchowości Biblijnej, 10-13 listopada 2016
- zapowiedź >>>. - homilia bp P. Turzyński >>>.
- homilie M. Cucca OFMCap. >>>. - nagrania >>>.


Przewodnik po Rekolekcjach
Lectio Divina. Zeszyt 3

Amedeo Cencini FdCC,
Krzysztof Wons SDS

===   ===   ===

 Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Etap 3: Ewangelia według św. Łukasza

16-18 listopada 2016
- zapowiedź >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===


Cały sprawiedliwy. Józef
Krzysztof Wons SDS

 Cała piękna. Lectio divina z Maryją
25-27 listopada 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.


Po prostu lectio divina
na niedziele i święta. Rok A

Ryszard Stankiewicz SDS

===   ===   ===

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 grudnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja IX)
12-16 grudnia 2016

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2016 - 5 stycznia 2017

===  ===  ===

===  ===  ===

Możliwość nadsyłania zgłoszeń
na spotkania organizowane w pierwszym półroczu 2017 r. - od 1 września 2016 r.,
a na wszystkie spotkania - od 1 stycznia 2017 r.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===  ===  ===

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2016 - 5 stycznia 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina (etap II)
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2017

  

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
20-22 stycznia 2017
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy Słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości

  

Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania
REKOLEKCJE DLA KSIĘŻY I OSÓB KONSEKROWANYCH
25-27 stycznia 2017
Celem sesji jest refleksja nad koniecznością i autentycznym znaczeniem formacji permanentnej. Formacja jest permanentna, gdyż wezwanie ze strony Boga jest codzienne. Bóg bowiem jest wiecznie powołującym – miłującym (w j. włoskim gra słów: chi-amante). Jest więc rzeczą fundamentalną, by nie zadowalać się wytrwałością, ale uczyć się wierności, wierności kreatywnej, gdyż każdego dnia Ojciec wzywa nas, byśmy przeżywali własne powołanie w sposób nowy i wyjątkowy, z sercem coraz bardziej ogarniętym pasją i z odwagą coraz radykalniejszych wyborów. Aż do ostatniego dnia.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta,
kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator
możliwość uczestnictwa już tylko w charakterze osoby dochodzącej

  

styczeń / LUTY

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
30 stycznia - 7 lutego 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Czy chcesz być zdrowy? Lectio divina do J 5, 1-18
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
10-12 lutego 2017
Zmagamy się z dolegliwościami fizycznymi, psychicznymi i duchowymi. Wyczekujemy upragnionego dnia, w którym ktoś zdejmie z nas ciężar paraliżującej bezradności. Czujemy się samotni. Ból nie pozwala nam przeczuć bliskości Jezusa, który jako pierwszy pragnie naszego zdrowia, a uzdrowienie uzależnia od naszej decyzji. Pyta nas, czy naprawdę chcemy wyzdrowieć. Uczestnicy będą zaproszeni do spotkania z Jezusem, który uzdrawia przy „sadzawce” Słowa.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista

  

Synod Prowincjalny
Polskiej Prowincji Salwatorianów
14-16 lutego 2017

  

Spotkanie Wolontariatu Misyjnego
„Salvator”
17-19 lutego 2017

  

luty / MARZEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
22 lutego - 2 marca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja XI)
6-10 marca 2017

  

O Bogu, który szuka człowieka
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
13-15 marca 2017
Często myślimy, mówimy, piszemy o poszukiwaniu Boga i trudnościach jakie temu towarzyszą. A może chodzi o to, żeby dać się znaleźć? Sesja warsztatowa przeznaczona dla duchownych, konsekrowanych i świeckich.
PROWADZI: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca,
kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychoterapeuta
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Jezu, Ty jesteś naszym Królem!
Lectio divina do Męki Pańskiej według św. Jana
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
17-19 marca 2017
Stał się człowiekiem, zamieszkał w Nazarecie, umył uczniom nogi i umarł na Golgocie, bo Bóg kocha „do końca”. Przeszedł przez ziemię służąc, a wywyższony na krzyżu „zakrólował z drzewa”. Dał nam życie nowe nowością, która nie przeminie. Piłat mówił o Nim: „oto Człowiek” i „oto Król wasz”, a my z Natanaelem wyznajemy: „Jezu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Wszechświata!”.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: W szkole biblijnych bohaterów.
Lectio divina do wybranych fragmentów Starego Testamentu)
22-30 marca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Ryszard Stankiewicz SDS
[Pogłębienie]

  

KWIECIEŃ

  

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
7-9 kwietnia 2017
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym i kontemplację Miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
18-22 kwietnia 2017

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie:
Lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie)
25 kwietnia - 3 maja 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS
[Pogłębienie]

  

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja XII i uroczyste zakończenie dwuletniej formacji)
8-12 maja 2017

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
18-26 maja 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

CZERWIEC

  

Przyjrzyj się swojej wierze!
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 czerwca 2017
Wiara jest darem łaski, który otrzymaliśmy w chwili przyjęcia chrztu świętego. Co z tym darem zrobiliśmy? Czy go używamy? Czy go rozwijamy? A może zagrzebaliśmy go głęboko w psychice albo zastąpiliśmy własnymi pomysłami i ambicjami, skutkiem czego łaska wiary nie bardzo potrafi „się przebić” do prawdziwego życia?
PROWADZI: Wojciech Giertych OP
- teolog Domu Papieskiego, wykładowca teologii moralnej

  

Rekolekcje dla Rodziców
i Rodzin Salwatorianów
5-8 czerwca 2017

  

Życie w Duchu Świętym dzisiaj
SZKOŁA WIARY
16-18 czerwca 2017
W świecie, w którym przyszło nam żyć, obserwujemy narastające „dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa”, swobodny rozwój relatywizmu i hedonizmu w życiu codziennym. „Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (św. Jan Paweł II). Jak w dzisiejszym świecie prowadzić odpowiedzialne życie duchowe angażując się w sprawy codzienne? Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Przewidziane są otwarte spotkania, na których prowadzący będą odpowiadali na pytania uczestników.
PROWADZĄ: Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik; oraz ekipa Centro Aletti.
Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Szkoły Wiary dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanego przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 120 zł; osoby bez posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
20-28 czerwca 2017
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

z naszymi propozycjami
na drugie półrocze 2017 roku
można się zapoznać TUTAJ.

KONTAKT ZGŁOSZENIE