O CFD ARCHIWUM PROGRAM Dziedziniec Mistrzów Duchowych DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum Formacji Duchowej

Salwatorianie - Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2015

 

 

 

 

===   ===   === 

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2015 roku <<<.

   

===   ===   === 

LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 lipca 2015 - info >>>.

 

 

===   ===   === 

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
3-11 sierpnia 2015 - info i homilie >>>.
 

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
15-23 sierpnia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
2-10 września 2015 (etapy: I-IV)

BRAK MIEJSC

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
Uroczysta inauguracja i sesja I:
14-18 września 2015

Szkoła im. św. Jana Pawła II prowadzona jest przez CFD pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych adhortacji Pastores dabo vobis i Verbum Domini. Szkoła ma cykl dwuletni i prowadzona jest dla grupy zamkniętej. Przyjmowane są do niej osoby posiadające doświadczenie w pracy formacyjnej lub przeznaczone do niej w najbliższej przyszłości: rektorzy, dyrektorzy studiów, prefekci, ojcowie duchowni, mistrzowie nowicjatów i postulatów. Uczestnicy w porozumieniu z przełożonymi zobowiązują się brać udział we wszystkich sesjach i rekolekcjach trwających przez dwa lata.

===   ===   === 

Rekolekcje dla Salwatorianów
21-25 września 2015

===   ===   === 

PAŹDZIERNIK

Relacje a potrzeba stawiania granic
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 października 2015

Szczególną trudność w relacjach międzyludzkich stanowią granice: nie wszystko mi wolno w relacji i nie wszystko jest dopuszczalne w kontakcie ze mną ze strony innych. Ta sesja ma uwrażliwić na wagę umiejętnego stawiania granic i nauczyć nas stawiania granic w odpowiednim miejscu i odpowiednim momencie. Oznacza to również zmierzenie się z kwestią asertywności, nie zawsze dobrze rozumianej i wykorzystywanej we wzajemnych relacjach.
PROWADZI: Mateusz Roman Hinc OFMCap. - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii, zaangażowany głównie w psychoterapię osób duchownych.
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy listy rezerwowej
o możliwość udziału można pytać po 10 września 2015

===   ===   === 

Ewangelia o przyjaźni Boga
Lectio divina do Ewangelii Jana
Szkoła Biblijna
9-11 października 2015

Stronice czwartej Ewangelii wypełnione są Jezusowymi wyznaniami miłości: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał…”; „Daj mi pić…”, „Trwajcie we Mnie…”, „Nazwałem was przyjaciółmi…”; „Zabiorę was ze sobą…”; „Chcę, aby i oni byli ze Mną…”; „Pragnę…”. Uczestnicy będą prowadzeni do zgłębiania mistycznych stronic Ewangelii Jana i odpowiedzenia na zaproszenie Jezusa do przyjaźni.
PROWADZI: Innocenzo Gargano OSBCam. - włoski kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina, autor wielu publikacji na temat lectio divina.
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy listy rezerwowej
o możliwość udziału można pytać po 15 września 2015

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
14-22 października 2015 (tygodnie: I-IV)

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja II: 26-30 października 2015

===   ===   === 

LISTOPAD

Dni Duchowości Biblijnej
Bóg, Miłośnik życia
6-9 listopada 2015

Pierwsza część sesji obejmuje konferencje, konwersatoria i lectio divina do wybranych tekstów biblijnych o Bogu, Miłośniku życia. W drugiej części przeżywanej w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, rozważania skupią się wokół Księgi Rodzaju, w której objawia się Stwórca, kochający swoje stworzenie. Widzi, że wszystko, co stworzył jest dobre i błogosławi swojemu stworzeniu. Uczy nas miłości do życia i wzywa do odpowiedzialności za nie, abyśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, stawali się jak Stwórca – miłośnikami życia.
PROWADZĄ: Marcin Ciunel MS - biblista, rekolekcjonista; Ludwik Mycielski OSB - rekolekcjonista, kierownik duchowy, założyciel klasztoru benedyktyńskiego w Biskupowie; Danuta Piekarz - wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, autorka publikacji z zakresu Pisma Świętego i językoznawstwa.

===   ===   === 

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
11-13 listopada 2015

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: duszpasterze Centrum Formacji Duchowej.

===   ===   === 

Kurs dla Salwatorianów
16-20 listopada 2015

===   ===   === 

Na głębinach Słowa
Człowiek wsłuchany w Boga
Lectio divina z Józefem, mężem Maryi
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
27-29 listopada 2015

Józef, mąż Maryi - człowiek odważnej wiary, otwarty na wstrząsające Boskie zamiary. Rezygnuje z własnych życiowych planów, aby dać pierwszeństwo Bogu. Zanurzony w Słowie, wrażliwy na tajemnicę, posiadający zdolność rozróżnienia ludzkiej i Bożej woli. Obdarzony wewnętrzną czujnością, słuchający Boga „w dzień i w nocy”. Uczestnicy będą zaproszeni do poznawania Józefa wsłuchanego w Boga i rozeznającego Jego wol ę.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy listy rezerwowej
o możliwość udziału można pytać po 1 listopada 2015

===   ===   === 

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
2-10 grudnia 2015 (etapy: I-IV)

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja III: 14-18 grudnia 2015

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2015 - 5 stycznia 2016 (tygodnie: I-IV)
.

===   ===   === 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE