O CFD ARCHIWUM PROGRAM Dziedziniec Mistrzów Duchowych DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum Formacji Duchowej

Salwatorianie - Kraków

   
  
 

PROGRAM - ROK 2014

 
  

    
    

 

 

STYCZEŃ

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2013 - 5 stycznia 2014 - info i homilie
>>>.

===   ===   ===

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9
-17 stycznia 2014 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
24-26 stycznia 2014 - info i homilie >>>.

 

styczeń / LUTY

 Ewangelia o czułości Boga
Lectio divina do Ewangelii św. Łukasza

31 stycznia - 2 lutego 2014 - info i homilie >>>. nagrania
>>>.

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
5-13 lutego 2014 - info i homilie
>>>.

===   ===   ===

 Od poprawności do zażyłości
Jezus, faryzeusz i grzesznica (Łk 7, 36-50)
21-23 lutego 2014 - info i homilie >>>. nagrania >>>.

luty / MARZEC

Rekolekcje Lectio Divina
26 lutego - 6 marca 2014 - info i homilie >>>.

 

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja V: 10-14 marca 2014 - info >>>.

===   ===   ===

Rekolekcje Lectio Divina
18-26 marca 2014 - info >>>.

===   ===   ===

 „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Marka
28-30 marca 2014 - info >>>. homilie >>>. nagrania >>>.

===   ===   ===

KWIECIEŃ

Rekolekcje dla Rodziców i Krewnych SDS
3-6 kwietnia 2014 - info >>>.


===   ===   ===

 Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
11-13 kwietnia 2014 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Kurs jurysdykcyjny i dni formacyjne dla salwatorianów
22-26 kwietnia 2014

===   ===   ===

kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
28 kwietnia - 6 maja 2014 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Osiem duchów zła
Rozeznawanie według Ewagriusza z Pontu
9-11 maja 2014 - info i homilie
>>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
19-23 maja 2014 - info
>>>.

 

===   ===   ===

maj / CZERWIEC

Ćwiczenia Ignacjańskie
27 maja - 4 czerwca 2014 - info i homilie >>>.

 

===   ===   ===

 Dynamizm życia i szczęścia.
Więzienne Listy św. Pawła
6-8 czerwca 2014 - info >>>. nagrania >>>.

===   ===   ===

 „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...”
19-22 czerwca 2014 - zapowiedź >>>. - relacja >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2014 - info >>>.


SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
5-13 sierpnia 2014 (etapy: I-III i Pogłębienie:
Wyznania Pawła. Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła)
BRAK MIEJSC

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
16-24 sierpnia 2014 (tygodnie: I-IV)
BRAK MIEJSC

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
3-11 września 2014 (etapy: I-IV)
BRAK MIEJSC

===   ===   ===

 

Szkoła Wychowawców WSD
inauguracja II roku zajęć edycji 2013-2015
sesja VII: 15-19 września 2014

===   ===   ===

 

Rekolekcje dla Salwatorianów
22-26 września 2014

PAŹDZIERNIK

 

Błogosławiona między niewiastami
Księga Judyty
SZKOŁA BIBLIJNA
3-5 października 2014
Księga Judyty pisana była do wierzących w Jedynego Boga, w czasie, gdy zmagali się z siłami zagrażającymi ich duchowej tożsamości. Zdołali przezwyciężyć próby, ponieważ zaufali Bogu i trwali mężnie w wierze. Bóg może wybawić człowieka z najtrudniejszych sytuacji, posługując się Judytą - kruchą, lecz mężną niewiastą. Tradycja chrześcijańska widzi w niej zapowiedź Maryi, Matki Zbawiciela, kobiety błogosławionej między niewiastami. Słowo Boże, które jest zawsze aktualne i skuteczne, także dzisiaj może najsłabszych zamienić w duchowych gigantów. Trzeba tylko w nie uwierzyć jak Maryja.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości.
lista z noclegami zamknięta - możliwość zgłoszenia jako osoba dochodząca

===   ===   ===

 

W duchu i przyjaźni
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
10-12 października 2014
Chrześcijańska duchowość ma wiele wątków, które ukazuje jej niepowtarzalne bogactwo. Ich wspólnego mianownika można dopatrywać się w Mowie Pożegnalnej Jezusa zawartej w Ewangelii wg św. Jana. Tutaj odnajdujemy słowa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”, a także: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. W doświadczeniu przyjaźni spełnia się zbawczy zamiar Boga i najgłębsze pragnienia człowieka; najpełniej integruje się wymiar antropologiczny i teologiczny w opisie jego egzystencji.
PROWADZI: ks. Krzysztof Grzywocz - kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
B R A K   M I E J S C - nie prowadzimy listy rezerwowej
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 15 IX 2014

===   ===   ===

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
15-23 października 2014 (tygodnie: I-IV)

 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja VIII: 27-31 października 2014

LISTOPAD

 

Dni Duchowości Biblijnej
Biblia - Księga nadziei
SZKOŁA BIBLIJNA
8-11 listopada 2014
Pierwsza część sesji obejmuje konferencje, konwersatoria i wprowadzenie do lectio divina poświęcone nadziei w Starym i Nowym Testamencie. W drugiej części przeżywanej w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, rozważania skupią się wokół wybranych Psalmów. Psałterz (po hebrajsku: „księga uwielbień”) to księga wyznaczająca drogę, która zaczyna się od konfrontacji ze złem i śmiercią, a prowadzi ku światu, w którym życie okaże się mocniejsze, gdzie wszystko streści się w uwielbieniu Boga, który pokonuje zło i jego sprawców. W tym sensie Psałterz jest prawdziwą księgą nadziei.
PROWADZĄ: ks. André Wénin (Belgia) - wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Katolickim w Louvain i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, autor książek z teologii biblijnej Starego Testamentu; Stanisław Witkowski MS - biblista, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, rekolekcjonista; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy, rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

===   ===   ===

 

Zranienia miejscem wzrastania
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
14-16 listopada 2014
Odkąd  straszliwa zbrodnia dokonana na Golgocie, najbardziej absurdalna w historii, stała się narzędziem zbawienia, odtąd każda ludzka sytuacja, również ta najbardziej absurdalna i przeklęta, należąca do niepodlegającej zmianom przeszłości, może być napełniona miłością, może zyskać sens i motywację, może być wspominana przez pamięć zdolną nadać nową wartość zranionej historii. Jezus przez swą śmierć na krzyżu wszedł w każdą ludzką otchłań nonsensu i napełnił ją sensem. Uczestnicy zostaną zaproszeni do odczytania na nowo trudnych momentów własnej historii życia. 
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator.

lista z noclegami zamknięta - możliwość zgłoszenia jako osoba dochodząca

===   ===   ===

 

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
19-21 listopada 2014
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: duszpasterze Centrum Formacji Duchowej.

===   ===   ===

 

Na głębinach Słowa:
Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach
Lectio divina do czterech nocy zbawienia
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
28-30 listopada 2014
Tradycja żydowska i chrześcijańska przywołują cztery noce w historii zbawienia, które stanowią największe cuda Bożego objawienia: noc stworzenia, noc Abrahama, noc wyjścia i noc Mesjasza.  Pierwsza zwana nocą pokory Boga, druga nocą wiary, trzecia nocą nadziei, czwarta nocą miłości. Nie ma takich ciemności w historii naszego życia, których Bóg nie potrafiłby zamienić w poranek nowych narodzin i nowego życia. Uczestnicy będą zaproszeni do przemodlenia w świetle Słowa osobistych spotkań z Bogiem, który przychodzi „wieczorną porą”.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

lista z noclegami zamknięta - możliwość zgłoszenia jako osoba dochodząca

GRUDZIEŃ

Dojrzewanie do decyzji życiowych
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
5-7 grudnia 2014
Wstąpił do seminarium w wieku 27 lat. Zdobywszy pewność, że Bóg powołał go do założenia rodziny zakonnej, 6 lat później, złożył pierwsze śluby. Miał wówczas 33 lata. Dlaczego tak późno? - ktoś może zapytać. Z drugiej strony wielu nas współczesnych mogłoby stwierdzić, że to „w sam raz”. W atmosferze modlitwy chcemy przyjrzeć się procesowi rozeznawania i dojrzewania do decyzji „na całe życie”. Punktem odniesienia będzie dla nas historia założyciela salwatorianów w swoim powołaniu aż do końca wiernego Bogu i Kościołowi, mimo wielu trudności…
PROWADZĄ: Józef Tarnówka SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista, tłumacz „Dziennika duchowego” O. Jordana; Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

===   ===   ===

 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja IX: 10-18 grudnia 2014 (rekolekcje lectio divina)

 

===   ===   === 

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2014 - 5 stycznia 2015 (tygodnie: I-IV)

===   ===   === 

KONTAKT ZGŁOSZENIE