O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   


NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2016

 

 

===   ===   === 

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

>> spotkania w I półroczu
2016 roku - archiwum <<<
.

>> spotkania w II półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

>>> spotkania w I półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2016 - info >>>.
- homilie cz. I >>>. - homilie cz. II  >>>.


Zeszyty Formacji Duchowej
lato * 72/ 2016
Zranienia miejscem dojrzewania
Amedeo Cencini FdCC

===   ===   ===

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
5-13 sierpnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===


„Umiłowamy”
Rekolekcje lectio divina
z umiłowanym uczniem

Krzysztof Wons SDS

Ćwiczenia Ignacjańskie
17-25 sierpnia 2016 - info >>>.
- homilie cz. I >>>. - homilie cz. II  >>>.

===   ===   ===

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
1-9 września 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja VII)
12-16 września 2016

===   ===   ===

Rekolekcje dla salwatorianów
19-23 września 2016

===   ===   ===

Jezus i Jego uczeń
BIBLIODRAMA - WARSZTATY
23-25 września 2016

Sesja warsztatowa przeznaczona DLA OSÓB DUCHOWNYCH, KONSEKROWANYCH I ŚWIECKICH, którzy przez wchodzenie w role różnych postaci ewangelicznych, będą mogli odkrywać bogactwo relacji: Jezus i Jego uczeń.
PROWADZĄ ks. Tomasz Knop - wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, bibliodramatysta; Krystyna Sztuka - psycholog, terapeuta, bibliodramatystka; Małgorzata Zasępa - wykładowca medycyny pastoralnej i psychologii pastoralnej, psychodramatystka, bibliodramatystka.
UWAGA! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów - zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

===   ===   ===

wrzesień / PAŹDZIERNIK

Księga Hioba - Księga nadziei
SZKOŁA BIBLIJNA
30 września - 2 października 2016

Księga Hioba mówi o Bogu, który ma nadzieję, że człowiek nie zwątpi w Niego w sytuacji ekstremalnego cierpienia i ogołocenia. Mówi także o człowieku, który ogołocony ze wszystkiego, nie traci nadziei, że Bóg jest dobry, że nie zapomniał o nim i wyprowadzi go z dołu zagłady; nie traci nadziei także wtedy, gdy Bóg nie odpowiada na jego pytania. Człowiek stoi przed wyborem: zgodzić się na Boga, który jest tajemnicą, albo zbuntować się i zwątpić w Niego.
PROWADZI: bp Grzegorz Ryś - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista, autor licznych publikacji z zakresu historii i duchowości.
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej
o możliwość udziału można pytać po 1 września 2016

===   ===   ===

Bliskość, która leczy
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
7-9 października 2016

Bliskość to właściwość relacji „ja” z innym „ty”, a także boskim „Ty”. Wszyscy jej pragniemy, gdyż jest podstawową potrzebą ludzką. Bywa jednak nie doceniana, zaniedbywana, a nawet porzucana. Bez niej nasze serca stają się zimne, skurczone i cierpimy z powodu osamotnienia. Bliskość jest jak rozgrzewający pokarm i lekarstwo przynoszące zdrowie dla naszych serc. Wzrasta, gdy ją dostrzeżemy i troskliwie pielęgnujemy. Można się jej uczyć. W trakcie sesji będziemy uważnie poszukiwać tego, co pomoże nam świadomie budować wzajemne relacje, aby doświadczać bliskości z drugim człowiekiem i Bogiem.
PROWADZI: Bogusław Szpakowski SAC - kierownik duchowy, rekolekcjonista, psychoterapeuta, wykładowca etyki, formator w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
12-20 października 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja VIII)
24-28 października 2016

===   ===   ===

LISTOPAD

Kryzys - godzina Boga
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
4-6 listopada 2016

Kryzys jest czymś normalnym w życiu, zwłaszcza dla kogoś, kto chce odpowiedzieć na Boży plan, który przerasta ludzkie siły. Kryzys jest momentem, w którym Bóg pozwala usłyszeć w sposób wyraźny i mocny Swój głos wzywający człowieka do zrobienia kolejnego kroku. Kto ma odwagę usłyszeć ten głos zobaczy otwierającą się przed nim nową przestrzeń. Jeśli w nią wejdzie doświadczy godziny Boga!
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator.
możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca

===   ===   ===

Dni Duchowości Biblijnej:
Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos

SZKOŁA BIBLIJNA
10-13 listopada 2016

Proroków nie mianuje świat. Wyznacza ich i posyła sam Bóg. To Jego mężni świadkowie podarowani na trudne czasy. Wymagają wierności Słowu Bożemu od każdego - bez względu na pełnione urzędy religijne czy społeczne; strzegą sprawiedliwości społecznej i biorą w obronę pokrzywdzonych. Potrzebujemy pogłębionej lektury Ksiąg Prorockich, aby wychowywały nas na mężnych świadków Bożej prawdy, także wtedy, gdy jest kwestionowana i odrzucana. W klimacie tradycji lectio divina, w atmosferze ciszy i medytacji podjęta zostanie duchowa lektura Księgi Jeremiasza i Księgi Amosa.
PROWADZĄ: bp Piotr Turzyński - biskup pomocniczy diecezji radomskiej, wykładowca patrystyki, kierownik duchowy i rekolekcjonista; Bruna Costacurta - ceniony wykładowca teologii i duchowości Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Prowadzi we Włoszech biblijne sesje rekolekcyjne. Jest autorem publikacji z zakresu teologii i duchowości biblijnej; ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista.

===   ===   ===

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych

SZKOŁA LECTIO DIVINA
16-18 listopada 2016

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: bp Grzegorz Ryś i duszpasterze Centrum Formacji Duchowej.

===   ===   ===

Cała piękna. Lectio divina z Maryją
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
25-27 listopada 2016

Życie Maryi przekonuje, że Słowo Boga potrafi zapewnić kruchej istocie ludzkiej wieczną młodość. To ono obdarzyło Ją płodnością po ludzku niewytłumaczalną. Uczyniło wierną Małżonką Boga i odporną na każde doświadczenie. Jej historia kryje w sobie „sekret”, który czynił Ją zawsze młodą w powołaniu, całą piękną, „bez zmarszczki”, stałą w pragnieniach, nieustępliwą w postanowieniach: słuchała, zachowywała, strzegła, rozważała Słowo. Podczas sesji zostanie zaproponowana w świetle Ewangelii droga zażyłej relacji ze Słowem, którą podążała Maryja.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej
o możliwość udziału można pytać po 1 listopada 2016

===   ===   ===

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Ten, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie.
Lectio divina do wybranych tekstów z Ewangelii)
1-9 grudnia 2016

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
(sesja IX)
12-16 grudnia 2016

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2016 - 5 stycznia 2017

KONTAKT ZGŁOSZENIE